Actuacions

D’acord amb el Document estratègic i de propostes d’intervenció del PM_FIP, en aquesta pàgina presentam les actuacions que el PM_FIP ja ha iniciat i que actualment estan en procés de desenvolupament:

  1. Millora del Pràcticum dels estudis de grau d’Educació Infantil i d’Educació Primària.
  2. Elaboració de proves d’admissió per a l’alumnat que vulgui accedir a la formació inicial de mestre d’infantil i de primària.
  3. Creació d’una xarxa de centres col·laboradors de la UIB en la formació inicial dels estudis de mestre d’educació infantil i de primària.
  4. Elaboració d’uns criteris de selecció del professorat de la UIB que ha d’impartir docència als estudis de mestre i de professorat de secundària.
  5. Implementar un Pla de formació per al professorat i per a les persones tutores del Pràcticum i per al professorat dels estudis de mestre i del màster de professorat de secundària.