Recerca

El procés de recerca sobre el tema s’inicià l’any 2013, i actualment estan enllestides les investigacions següents:

1. La formació inicial del professorat d’educació infantil i primària a les Illes Balears. Estat de la qüestió i propostes de millora

Amb aquest treball es pretén analitzar diversos aspectes de la formació inicial del professorat d’infantil i primària a les Illes Balears i aportar propostes susceptibles de millora de l’actual model formatiu.

El treball està estructurat en dues parts interrelacionades:

La primera secció està centrada a proporcionar dades i evidències sobre diversos aspectes relacionats amb la formació inicial dels mestres i de la professió docent.

La segona part està orientada a fer propostes per a la millora del sistema de formació inicial dels mestres de les Illes Balears.

Accediu a la recerca

2. La millora de la formació inicial dels mestres (segons el professorat del grau d’Educació Primària de la UIB i els mestres coordinadors de les pràctiques)

Amb aquest estudi es pretén destriar orientacions sobre com millorar el programa formatiu del grau d’Educació Primària (GEP) de la UIB a partir d’un panel Delphi. L’objectiu consisteix a conèixer l’opinió del professorat (professors i professores de la UIB i coordinadors i coordinadores de les pràctiques a les escoles) sobre diversos àmbits i aspectes de la formació inicial dels mestres: el professorat, l’alumnat, els plantejaments didàctics que es fan o s’haurien de fer en el grau, l’organització, l’estructura, el Pràcticum i el contingut del pla d’estudis. D’altra banda, també es pretén determinar fins a quin punt hi ha consens en la manera d’entendre els aspectes considerats. Finalment, es vol determinar si els coordinadors de les pràctiques (que són mestres de primària en actiu) i els professors de la UIB coincideixen o divergeixen en l’apreciació de la formació inicial dels futurs mestres de primària.

Accediu a la recerca

3. Elaboració de proves de selecció d’alumnat per accedir a la formació inicial de mestres

En el marc de la convocatòria de projectes de recerca i innovació orientats a la formació inicial del professorat (PRI_FIP), un equip multidisciplinari de la UIB i dels centres d’educació infantil i primària de les Illes Balears, amb la participació de col·laboradors d’altres universitats espanyoles, ha realitzat una recerca sobre l’Elaboració de proves d’admissió de l’alumnat per accedir a la formació inicial de mestres d’infantil i de primària.

Proves d'admisisió