Pla de formació

L’objectiu 2 del Programa de Millora és: “Millorar la formació inicial i l’aprofitament acadèmic i dels pràcticums de l’alumnat dels graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària i del Màster en Formació del Professorat”

En el marc d’aquest objectiu, des del curs 2016-17 es duu a terme un Pla de formació per a tot el professorat. En aquest moment, els eixos centrals del Pla responen al canvi metodològic que impulsa el PM_FIP, que són:

  1. Fomentar l’ensenyament-aprenentatge realista en la formació inicial del professorat, aptes per ser incorporades en tots els espais d’aprenentatge, tant en les assignatures teòriques com en les visites de treball pràctic que fa l’alumnat als centres col·laboradors de la UIB en la formació inicial els estudis de mestre d’educació infantil i de primària i en la xarxa de secundària que es crearà en el futur.
  2. Capacitar les persones tutores de pràctiques amb els coneixements, les habilitats i les actituds relacionades amb l’acompanyament constructiu, per poder guiar i acompanyar significativament el procés de construcció de coneixement pràctic de l’estudiant en el període del Pràcticum.

Accediu al pla actual Accediu al pla històric