Històric

2019

Aprenentatge Realista. Professorat UIB dels graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària
Ponent: Olga Esteve
Coordinadors: Jaume Cantallops i Daniel Adrover
9 de gener de 2019
6 de febrer de 2019
Total hores: 9 hores

Acompanyament Constructiu. Tutors de pràctiques de la UIB dels graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària
Ponent: Olga Esteve
Coordinadors: Maria Ferrer i Adrià Muntaner
8 de gener de 2019
5 de febrer de 2019
Total hores: 7 hores

Acompanyament Constructiu. Formadors de la UIB dels graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària
Ponent: Olga Esteve
Coordinadors: Maria Ferrer i Adrià Muntaner
7 de febrer de 2019
Total hores: 3 hores

Aprenentatge Realista. Professorat UIB dels graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària
Ponent: Olga Esteve
Coordinadors: Carme Pinya i Tomeu Mut
5 de maig de 2019
2 d’abril de 2019
8 de maig de 2019
21 de maig de 2019
Total hores: 12 hores

Acompanyament Constructiu. Tutors de pràctiques de centres educatius d’infantil i primària
Ponent: Olga Esteve
Coordinadors: Maria Ferrer i Adrià Muntaner
5 de febrer de 2019
Total hores: 3 hores

Acompanyament Constructiu. Tutors de pràctiques de centres educatius de secundària
Ponent: Olga Esteve
Coordinadors: Carme Pinya i Tomeu Mut
7 de febrer de 2019
Total hores: 3 hores

2018

Jornada de treball per a la millora del Pràcticum dels estudis de mestre de la UIB
7 de setembre febrer de 2018
Total hores: 10 hores

Workshop “Elaboració de proves de selecció d’alumnat per accedir a la formació inicial de mestres d’infantil i de primària”
4 de maig de 2018
Total hores: 6 hores

Jornada “Repensar la formació inicial del professorat de secundària”
14 de juny de 2018
Total hores: 10 hores

Seminari per a coordinadors de la Facultat d’Educació i del Màster de secundària: introducció a l’aprenentatge realista i a l’acompanyament constructiu
26 de setembre de 2018
Total hores: 8 hores

2017

Estratègies comunicatives per als docents
Ponent: Rosabel Rodríguez
5 de juny de 2017
11 de desembre de 2017
Total hores: 8 hores

L’aprenentatge cooperatiu
Ponent: Mila Naranjo
13 de juny de 2017
19 de desembre de 2017
Total hores: 8 hores

L’avaluació educativa
Ponent:
21 de juny de 2017
Total hores: 4 hores

El treball per projectes
Ponent: David Vilalta
29 de juny de 2017
5 de desembre de 2017
Total hores: 8 hores

Canvi de mirada a les escoles d’infantil i primària
Ponents: Gabriela Spano i Joan Ferrà
28 de juny de 2017
Total hores: 4 hores

La coobservació com a instrument de canvi i creixement professional
Ponent: Guida Al·lès
7 de juliol de 2017
Total hores: 3 hores

Anàlisi i millora del model de pràctiques vigent: model i rol dels agents implicats
Ponents: Coordinadors dels pràcticums de mestre en Educació Infantil i Educació Primària
6 de setembre de 2017
Total hores: 4 hores

La gestió dels Pràcticums del curs 2017-18
Ponents:
19 de setembre de 2017
Total hores: 2 hores

El vincle del canvi educatiu amb la formació inicial dels mestres i els professors de secundària
Ponent: Eduard Vallori
13 de novembre de 2017
Total hores: 2 hores