Pràcticum de mestre

Llibre Blanc del Pràcticum dels estudis de grau d’Educació Infantil i d’Educació Primària

Durant el curs 2016-17 es va iniciar el treball de revisió del Pràcticum en diverses
sessions formatives del professorat de la UIB en el marc del Pla de formació adreçat al professorat dels estudis de mestre d’educació infantil i educació primària. Durant el curs  2017-18 el treball es continuà a la Jornada de Treball per a la Millora del Pràcticum dels Estudis de Mestre de la UIB, realitzada a Pina el 7 de febrer de 2018 en el marc del Programa de Millora de la Formació Inicial dels estudis de mestre i de professorat de secundària, on varen participar representants de l’alumnat, directores i directors de centres educatius i professorat de la UIB. Posteriorment, la Comissió de Pràctiques dels Estudis d’Educació Infantil i Educació Primària, amb el suport del Programa de Millora de la Formació Inicial dels estudis de mestre i de professorat de secundària, va fer el disseny definitiu del Llibre Blanc del Pràcticum. Finalment, el Llibre Blanc fou aprovat per la Junta de la Facultat d’Educació el dia 11 de juny de 2018.

ACCEDIU AL LLIBRE BLANC