Convocatòries

1. Convocatòria de projectes de recerca i innovació orientats a la formació inicial del professorat (PRI_FIP)

El Programa PM_FIP, conjuntament amb la Conselleria d’Educació i Cultura i l’IRIE, fa cada curs escolar la convocatòria de projectes de recerca i innovació orientats a la formació inicial del professorat (PRI_FIP).

1.1. Convocatòries vigents

Actualment no hi ha cap convocatòria vigent.

1.2. Anteriors convocatòries

Convocatòria de setembre de 2018 (extraordinària)

Resolució de setembre de 2018 (extraordinària)

Convocatòria de 2018

Resolució de 2018

Convocatòria de 2017

Resolució de 2017

2. Convocatòria de centres col·laboradors de la UIB en la formació inicial dels estudis de mestre d’educació infantil i primària

2.1. Convocatòries vigents

Segona convocatòria (2020-2024)

2.2. Anteriors convocatòries

Primera convocatòria (2018-2022)

Resolució de la primera convocatòria (2018-2022)